fbpx

Väistöjen biomekaniikkaa – osa 2: Etuosa

Sarjan ensimmäisessä osassa totesimme, että liikkuakseen sivusuunnassa hevosen tulee tehdä monimutkaista ja koordinoitua lihastyötä. Tässä osassa katsomme tarkemmin, mitä hevosen etuosassa oikein tapahtuu sen ottaessa ristiaskelia esimerkiksi sulkutaivutuksessa.

Eturaajan loitonnus vie raajaa ulospäin kehon keskilinjasta. Väistöä johtavassa eturaajassa, joka on väistössä vasemmalle vasen eturaaja ja oikealle oikea, loitonnusliike tapahtuu heilahdusvaiheessa eli raajan ollessa ilmassa. Liikkeen ulkopuolella olevassa eturaajassa loitonnus taas tapahtuu raajan ollessa maassa tukivaiheessa.

Eturaajan loitonnusliike

Eturaajan loitonnusliike saadaan aikaiseksi vetämällä lapaluun yläreunaa kehon keskilinjaa kohden. Lapaluu on pitkä luu, ja kun sen yläreuna lähenee kehon keskilinjaa, lapaluun alaosa mukanaan koko muu raaja heilahtaa kehon keskilinjasta ulospäin loitonnukseen. Hevonen tekee siis eturaajan loitonnuksen lähentämällä lapaluun yläreunaa. Väistöä johtavassa eturaajassa tapahtuu pääosin lavan yläosassa sijaitsevien trapezius- ja rhomboideus -lihasten supistuksella.

Lapaluun yläreunaa lähentävät lihakset

Liikkeen ulkopuolella olevassa eturaajassa tukivaiheen aikana tapahtuva loitonnusliike koostuu lavan yläreunan lähennyksen lisäksi olkaluun pienestä kiertymisestä ulospäin. Tämän saa aikaan deltoideus- ja infraspinatus -lihakset.

Olkaluuta ulospäin kiertävät lihakset

Ristiin astunta tapahtuu lähennysliikkeen aikana. Liikkeen ulkopuolella olevassa eturaajassa lähennys tapahtuu, kun raajalla ei ole painoa. Tällöin poikittaisen ja etummaisen rintalihaksen supistuksella. Koska liikkeen ulkopuolisen eturaajan lähennykseen yhdistyy myös eteenpäin vievä liike, sen aikana pidentyy loitonnusta tekevien deltoideus- ja infraspinatus -lihasten lisäksi eturaajaa taaksepäin vievä triceps -lihas.

Liikkeen ulkopuolista eturaajaa lähentävät poikittainen ja etummainen rintalihas

Ristiin astunnan aikana hevosella on paino liikkeen puoleisella eturaajalla, ja sen lähennys tapahtuu poikittaisen sekä syvän rintalihaksen ja latissimus dorsi -lihasten avulla, jotka ovat myös tärkeitä eturaajan propulsiota (työntöä) tekeviä lihaksia. Liikkeen puoleisessa raajassa venyy myös deltoideus- ja infraspinatus -lihakset kuten liikkeen ulkopuolellakin olevassa raajassa.

Liikkeen puoleista eturaajaa lähentävät syvä rintalihas ja latissimus dorsi (lisäksi poikittainen rintalihas)

Ristiaskeleet vaativat voimakasta supistusta rintalihaksilta. Se valmistaa hevosta vaativimpiin sivuttaisliikkeisiin, kuten piruettiin, mutta vahvistaa myös hyppyyn tarvittavaa etujalkojen mahan alle “taittamista”. Ristiaskeleiden vaatima deltoideus-, infraspinatus- ja triceps -lihasten pidentyminen sen sijaan valmistaa hevosen eturaajaa hypyn alastuloon, sillä etujalkojen lähestyessä maata juuri näiltä lihaksilta vaaditaan suurta liikelaajuutta. Loitonnuksen aikana tapahtuva voimakas rintalihasten pidentyminen edesauttaa eturaajaa liikkuaan rintakehästä riippumatta ja pidentää hevosen askelpituutta. Väistöt ja sivuttaisliikkeet ovat siis monella tapaa hevosen etuosan lihaksia kehittäviä liikkeitä!

Eturaajan lähennysliikkeen (ristiaskeleen) aikana pidentyvät lihakset

Lähde: Denoix, Jean-Marie 2013. Biomechanics and physical training of the horse. CRC Press

Henna

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *